Find dit nye job

Regnskabschef

Internationalt setup • Udvikling af økonomifunktion • Velrenommeret virksomhed

Sikre platform til fortsat vækst
Schultz Shipping A/S forventer fortsat vækst og har derfor oprettet en stilling som regnskabschef. Sammen med de øvrige kolleger i økonomifunktionen skal regnskabschefen sikre, at krav fra kunder, samarbejdspartnere, myndigheder, ledelse, bestyrelse etc. fortsat kan honoreres.

Som regnskabschef har du det overordnede ansvar for regnskabs- og økonomifunktionen i Schultz Shipping A/S og herunder konsolideringen af alle økonomiske forhold for tilknyttede selskaber (9 direkte og 5 indirekte). Du får ledelsesansvaret for fire medarbejdere, der generelt har lang anciennitet og erfaring i selskabets virkeområde.

Du bliver involveret i alle typer af opgaver for en økonomifunktion og beskæftiger dig således typisk med ledelse og ressourceallokering i økonomifunktionen, opsætning af rapporteringsformater/-frekvenser og rapportering, regnskabsafslutninger (kvartals- og årsafslutninger), budgetudarbejdelse og -opfølgning samt controlling, skatte- og momsopgørelser og -afregning, periodiseringer, likviditetsstyring og cash flow, betalinger, bogføring og afstemning samt kvalitetssikring – herunder godkendelse og kontrol af betalinger mv.

Du har endvidere ansvaret for, at der udvikles et endnu tættere samarbejde med økonomifunktionen i Copenhagen Merchants, der konsoliderer koncernregnskabet og stiller faciliteter mv. til rådighed på tværs af koncernselskaber. Ligesom det er vigtigt, at du bidrager som vigtig sparringspartner for selskabets direktør i den fortsatte generelle udvikling af selskabet.

Erfaren leder med international erfaring
Du sidder i dag som leder af en økonomifunktion og har bred og solid erfaring med alle driftsopgaver knyttet hertil. Du er vant til at arbejde i et internationalt setup med håndtering og konsolidering af økonomi for flere selskaber.

Du har en relevant finansiel uddannelse og kommer gerne fra shippingbranchen (ikke et krav). Det er en fordel, hvis du tidligere har demonstreret lederevner samt evne til at videreudvikle en allerede fungerende økonomifunktion. Du er kendt for at få tingene til at ske, og dine ledere og medarbejdere har altid været trygge ved dit arbejde, og du har en god evne til at gøre din indflydelse gældende gennem andre. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og det er en fordel, hvis det samme gør sig gældende for tysk. Du er vant til at arbejde i Navision eller andet gængs økonomisystem, ligesom du er vant til at levere din ledelsesrapportering i et præsentabelt format.

Velrenommeret virksomhed i vækst
Med direkte reference til selskabets direktør tilbydes du job i en nyoprettet stilling i et af Danmarks største og mest anerkendte shippingselskaber. Fra et solidt udgangspunkt får du mulighed for at sætte stort præg på den videre udvikling af økonomifunktionen, ligesom det forventes, at du bliver en vigtig sparringspartner for selskabets direktør. Du arbejder tæt sammen med koncernens økonomifunktion, der ligger i regi af Copenhagen Merchants, og vil også have dialog med bestyrelse og selskabets ejere. Du må forvente med passende frekvens at skulle besøge de forskellige selskaber i Schultz Shipping, hvorfor du må påregne 25-30 udedage/rejsedage om året.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-02727).


 • Firma:
  Schultz Shipping
 • Stilling:
  Regnskabschef
 • Hjemmeside:
  www.schultzshipping.dk
 • Sted:
  Danmark / Kalundborg
 • Referencenummer:
  DK-02727
 • Publiceringsdato:
  20.03.2017

Schultz Shipping, ét af Danmarks største shippingfirmaer, blev etableret i Kalundborg i 1926. Schultz Shipping har en stærk nordeuropæisk repræsentation med kontorer i Aalborg, Aarhus, København, Malmø, Hamborg, Gdansk og Stettin.

Schultz Shipping opererer i alle danske, svenske og nordtyske havne og håndterer og leverer 24/7-services inden for alle områder og for alle typer af fragt, bl.a. tankers, dry bulk, break bulk, STS Operations (Off Kalundborg, Off Copenhagen and Off Skaw (Frederikshavn)), project cargoes, stevedoring, forwarding etc.

For alle skibe, der skal passere de danske farvande på vej mod Baltikum, tilbydes services som: Pilot booking, Crew change, Stores/Spare/Provisions delivery, Cash to master delivery, Slop disposal, Bunkering, Diving inspections/Hull cleaning, On/Off hire surveys, Warehousing ship spares/stores.

Schultz Shippings (ud af Hamborg) fungerer endvidere som chartering agent for forskellige redere og har således p.t. direkte adgang til 20 skibe fra 1.800 til 18.000 bruttoton.

Læs mere om Schultz Shipping på www.schultzshipping.dk