Find dit nye job

Koncerndirektør

Forsyning som vækstmotor

Vestforsyning søger en markant og visionær koncerndirektør, der kan videreudvikle koncernen og skabe vækst og merværdi på basis af en sikker og velkonsolideret drift. Hvis du allerede har dokumenteret, at du kan skabe udvikling i en kompleks kontekst, hvor forretningsmæssige og politiske logikker og interesser mødes og respekteres, kan du være gjort af det stof, den nye koncerndirektør skal have.

Du skal i tæt samarbejde med bestyrelsen, den nærmeste ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere forfølge koncernens vision om at være en førende videns- og teknologibaseret multiforsyningsvirksomhed inden for forsyning, serviceleverancer, miljø og klima.

Du skal sikre, at de horisontale stordriftsfordele som multiforsyningsvirksomhed videreudvikles, og at kerneforretningen fortsat er økonomisk sund og effektiv. Koncerndirektøren skal forfølge Vestforsynings offensive udviklings- og vækststrategi inden for rammerne for kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Vestforsyning tilbyder en unik attraktiv stilling, hvor der er vilje og opbakning blandt 160 kompetente medarbejdere, ledere, bestyrelse og Holstebros borgere til at markere Vestforsyning som en multiforsyningsvirksomhed, der er helt i front inden for nye og omkostningseffektive løsninger på klima- og energiområdet.

Der er tale om et job med mange bundlinjer, hvor flere baggrunde kan være relevante. Dog vil Vestforsyning lægge vægt på en bred erfaring, der optimalt indeholder:

 • indsigt i både kommercielle virksomheder og (gerne også) den offentlige sektor,
 • samspil med bestyrelse,
 • overordnet ledelse af større, kompleks virksomhed,
 • dokumenterede resultater opnået gennem partnerskaber og samarbejder,
 • relevant akademisk grunduddannelse,
 • stærke kompetencer inden for økonomistyring, dansk og engelsk.

Den ideelle direktørkandidat forventes først og fremmest at være karakteriseret ved et værdisæt, der matcher Vestforsynings værdier. Mere nuanceret efterspørges en udviklingsorienteret lederadfærd, der er karakteriseret ved følgende:

 • Kan tænke og agere helheds- og forretningsorienteret, visionært, strategisk og taktisk
 • Er socialt begavet og orienteret; empatisk, imødekommende og udadvendt med samarbejdsevner i alle kontekster
 • Kan tænke løsningsorienteret, ”ud af boksen”, og er hurtig til at sætte sig ind i nye områder
 • Er eksekveringsstærk, handlekraftig og i besiddelse af en naturlig autoritet; en markant, robust og selvtillidsfuld person
 • Er resultat- og udviklingsorienteret, har et stærkt drive, og evner at motivere sine omgivelser til ambitiøse resultater og samarbejder
 • Evner at forhandle komplekse kontrakter, og er i stand til at udvikle forretningsmuligheder, der matcher fremtidige behov
 • Har politisk tæft, og kan påvirke den politiske agenda
 • Er en god personaleleder, der kan skabe relationer, motivere og inspirere sine medarbejdere ved at anerkende konkrete resultater, og give konstruktiv feedback, både når det går over og under forventning
 • Er uformel og godt selskab
 • Er mere orienteret mod leadership end management – leder gennem værdibaseret ledelse, målstyring og uddelegering som en naturlig del af ledelsesstilen, og ved anvendelse af ”management by objectives” som styringsredskab.

Læs mere om Vestforsyning, stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-02520). Ansøgningsfristen udløber den 1. marts 2017, kl. 10.00.

 

 • Firma:
  Vestforsyning A/S
 • Stilling:
  Koncerndirektør
 • Hjemmeside:
  www.vestforsyning.dk
 • Sted:
  Holstebro / Danmark
 • Referencenummer:
  DK-02520
 • Publiceringsdato:
  21.12.2016

Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern med kerneopgaver inden for produktion, distribution og levering af el, belysning, vand, fjernvarme, kraftvarme, biogas, distribution og rensning af spildevand, samt el-handel og serviceydelser. Virksomheden har en stærk udviklingsprofil inden for områder som brintproduktion, vindmøller, biogas i transportsektoren samt en række tekniske og servicerelaterede udviklingsaktiviteter. Vestforsyning er veldrevet og konkurrencedygtig på kerneforretningen og bruger dette som platform for en offensiv strategi, der sikrer arbejdspladser og vækst til Holstebro Kommune.